Umowa-zwór

Umowa na remont mieszkania – wzór | Firma remontowa Warszawa

4.92/5 (26)

Przygotowując się do remontu mieszkania, domu lub innego lokalu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy podpisać umowę na remont. Nasza firma remontowa stanowczo odradza korzystania z osób prywatnych lub firm, które starają się uniknąć podpisywania umowy. Umowa bowiem tak naprawdę określa obowiązki oraz prawa obu stron i dobrze napisana umowa jest korzystna dla obu stron.

Pamiętajmy, żadna poważnie traktująca swoich klientów, profesjonalna firma remontowa nie zacznie wykonywania usługi remontowej bez podpisania pisemnej umowy z inwestorem. Dobrze sporządzona umowa zabezpiecza interesy obu stron, zarówno wykonawcy jak i inwestora, dzięki czemu możliwe jest  bezproblemowe wykonanie usług, bez obaw z obu stron o sposób wykonania czy końcowe rozliczenia.

Umowa na remont mieszkania

Z firmą remontową podpisujemy umowę o remont mieszkania, z osobą prywatną umowę o dzieło. Pamiętajmy, że przed podpisaniem każdej umowy należy dokładnie przeczytać i zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów umowy, powinniśmy je wyjaśnić przed podpisaniem dokumentu.

Umowa o remont mieszkania powinna zawierać takie elementy, jak:

  • określenie dokładnie oznaczonego efektu umowy – podobnie jak w każdej umowie o roboty budowlane lub umowie o dzieło powinno się znaleźć dokładnie oznaczenie efektu umowy; w odróżnieniu od umowy zlecenia – umowa o remont powinna być umową efektu działania, a nie samego działania (umowa zlecenia jest z natury umową o staranne działanie);
  • dokładne oznaczenie stron umowy – inwestora i wykonawcy remontu;
  • terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu;
  • określenie ceny wykonania usługi remontowej
  • określenie terminu (terminów) płatności za wykonanie remontu;
  • określenie tego, jakie materiały zostaną użyte do remontu oraz tego kto i na jakich zasadach będzie dostarczał potrzebne materiały;
  • enumeratywne wyliczenie wszystkich przedmiotów umowy do jakich wykonania zobowiązuje się wykonawca w czasie (np. ułożenie glazury w pomieszczeniu, pomalowanie, itd.)
  • zasady odpowiedzialności zawarte są w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego i jeśli w naszej umowie nie zostaną zawarte – wówczas i tak obowiązują nas przepisy polskiego prawa. W umowie o wykonanie remontu jednak jak najbardziej mogą się znaleźć zapisy o ewentualnych karach umownych oraz rękojmi i gwarancji.
Umowa-zwór

Przed rozpoczęciem remontu pamiętajmy aby została sporządzona i podpisana umowa o remont mieszkania.

Pamiętajmy, podpisujmy umowy z wykonawcą remontu naszego mieszkania / domu / biura. To jest w interesie obu stron, zarówno zleceniodawcy jak i firmy remontowej lub fachowca, któremu zlecamy nasz remont.

Pobierz przykładową umowę o remont mieszkania w wersji Microsoft Word (.doc) ze strony konsument.um.warszawa.pl [TUTAJ]

 

Żródła: www.konsument.um.warszawa.pl  |  www.muratordom.pl

Oceny