4.92/5 (26)

Przygotowując się do remontu mieszkania, domu lub innego lokalu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy podpisać umowę na remont. Nasza firma remontowa stanowczo odradza korzystania z osób prywatnych lub firm, które starają się uniknąć podpisywania umowy. Umowa bowiem tak naprawdę określa obowiązki oraz prawa obu stron i dobrze napisana umowa jest korzystna dla obu stron.

Pamiętajmy, żadna poważnie traktująca swoich klientów, profesjonalna firma remontowa nie zacznie wykonywania usługi remontowej bez podpisania pisemnej umowy z inwestorem. Dobrze sporządzona umowa zabezpiecza interesy obu stron, zarówno wykonawcy jak i inwestora, dzięki czemu możliwe jest  bezproblemowe wykonanie usług, bez obaw z obu stron o sposób wykonania czy końcowe rozliczenia.

Umowa na remont mieszkania

Z firmą remontową podpisujemy umowę o remont mieszkania, z osobą prywatną umowę o dzieło. Pamiętajmy, że przed podpisaniem każdej umowy należy dokładnie przeczytać i zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów umowy, powinniśmy je wyjaśnić przed podpisaniem dokumentu.

Umowa o remont mieszkania powinna zawierać takie elementy, jak:

  • określenie dokładnie oznaczonego efektu umowy – podobnie jak w każdej umowie o roboty budowlane lub umowie o dzieło powinno się znaleźć dokładnie oznaczenie efektu umowy; w odróżnieniu od umowy zlecenia – umowa o remont powinna być umową efektu działania, a nie samego działania (umowa zlecenia jest z natury umową o staranne działanie);
  • dokładne oznaczenie stron umowy – inwestora i wykonawcy remontu;
  • terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu;
  • określenie ceny wykonania usługi remontowej
  • określenie terminu (terminów) płatności za wykonanie remontu;
  • określenie tego, jakie materiały zostaną użyte do remontu oraz tego kto i na jakich zasadach będzie dostarczał potrzebne materiały;
  • enumeratywne wyliczenie wszystkich przedmiotów umowy do jakich wykonania zobowiązuje się wykonawca w czasie (np. ułożenie glazury w pomieszczeniu, pomalowanie, itd.)
  • zasady odpowiedzialności zawarte są w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego i jeśli w naszej umowie nie zostaną zawarte – wówczas i tak obowiązują nas przepisy polskiego prawa. W umowie o wykonanie remontu jednak jak najbardziej mogą się znaleźć zapisy o ewentualnych karach umownych oraz rękojmi i gwarancji.
Umowa-zwór

Przed rozpoczęciem remontu pamiętajmy aby została sporządzona i podpisana umowa o remont mieszkania.

Pamiętajmy, podpisujmy umowy z wykonawcą remontu naszego mieszkania / domu / biura. To jest w interesie obu stron, zarówno zleceniodawcy jak i firmy remontowej lub fachowca, któremu zlecamy nasz remont.

Pobierz przykładową umowę o remont mieszkania w wersji Microsoft Word (.doc) ze strony konsument.um.warszawa.pl [TUTAJ]

 

Żródła: www.konsument.um.warszawa.pl  |  www.muratordom.pl

Oceny

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies zgodnie w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z zapisami Polityki Prywatności
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności i Cookies

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez AND-MIX USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Andrzej Zakrzewski  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.). 2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma AND-MIX USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Andrzej Zakrzewski NIP 5691717848 Długokąty 16 06-513 Wieczfnia Kościelna, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator. 3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest: a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych; b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości; c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników, 4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe: a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług; b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika; c) bankom i jednostkom realizującym płatności online. 5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez AND-MIX USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Andrzej Zakrzewski usług na rzecz Użytkownika. Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Prawa Użytkownika: a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika, b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie, c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie, d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia, e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych. Wykorzystanie plików Cookies Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez AND-MIX do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych. Serwis używa plików Cookies w celu: 1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; 2. poprawienia szybkości działania strony internetowej; 3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników; 4. zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu 5. wyświetlania zoptymalizowanych treści reklamowych. Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach. Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień zapisywania plików Cookies lub usunięcie zapisanych plików.   Ostatnia zmiana 27.02.2023
Save settings
Zadzwoń